Keerlus op Terschelling

Keerlus op Terschelling

In opdracht van de gemeente Terschelling werken we aan de aanleg van een keerlus/ rotonde.

Werkzaamheden
De voorbereidende werkzaamheden zijn in maart gestart met het kappen van bomen. Vervolgens is gestart met het ontgraven van de grond en het aanbrengen van trottoirbanden en kasseien. Tot slot is de rotonde voorzien van meerdere lagen asfalt en is op en rondom de rotonde groenvoorziening aangebracht.

Meer weten over dit project?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Geert Abbink op het telefoonnummer 053 – 428 22 78 of per e-mail via info@abbinkboekelo.nl.

top