Innovatief alternatief op asfalt

Innovatief alternatief op asfalt

Aan de Mudden op Zernike in Groningen is een deklaag aangebracht met een van de nieuwste innovaties op het gebied van asfalt, Ecofalt Surf 11. Het mengsel wordt koud geproduceerd waardoor verhitting van grondstoffen niet meer nodig is. Ecofalt bespaart daarmee enorm op het verbruik van aardgas en uitstoot van CO2.

Gemeente Groningen biedt ruimte aan innovatie

De Zernikelaan is een van de toegangswegen tot de Zernike Campus, de snelst groeiende campus van Nederland en volop in ontwikkeling. Daarnaast heeft de gemeente Groningen hoge ambities als het gaat om energietransitie en biedt veel ruimte aan innovaties op het gebied van CO2-reductie & gas besparing. Ecofalt past dan ook perfect in dit plaatje.

Besparing t.o.v. regulier asfalt

De besparing bij de productie van deze deklaag, omdat het mengsel niet verhit hoeft te worden, is ten opzichte van regulier asfalt 1525 m3 aardgas en 2745 kg aan CO2-uitstoot –> Dit is het jaarverbruik van een gemiddeld gezinshuishouden.
Door een speciaal (voor Ecofalt) ontwikkelde bitumenemulsie te gebruiken zijn er bij productie veel minder zware bitumen nodig. Deze worden vervangen door plantaardige oliën en andere biobased bestanddelen.

In opdracht van Plegt Vos heeft de asfaltploeg van Abbink Boekelo Wegenbouw de deklaag aangebracht.

top