Aanleg P+R parkeerterrein Enschede

Aanleg P+R parkeerterrein Enschede

Nabij het station in Enschede, op een stuk braakliggend terrein van NS is de afgelopen weken – in opdracht van NS – hard gewerkt aan de aanleg van een P+R parkeerterrein. Dit past binnen de ambitie van NS om de reis van deur tot deur voor reizigers te verbeteren. Adviesbureau Riet voert namens NS het bewind en in nauwe samenwerking doen wij de uitvoering van het project.

Nieuwe parkeerterrein
Het nieuwe parkeerterrein bevindt zich aan de Parkweg ter hoogte van de voormalige hoofdingang van het oude station Enschede, tegenover Hogeschool Saxion. Het biedt ruimte aan 137 parkeerplaatsen voor reizigers van de NS.

Oude station trap
Aan het begin van de Parkweg (vanuit de binnenstad) ligt ook nog een oude station trap verscholen. De trap deed tot 1950 dienst om naar de hoofdingang te komen. Toen het huidige station werd gebouwd is de trap gebleven. Het is enigszins vervallen maar wordt weer in ere hersteld en in gebruik genomen.

Veiligheid
Bij dit project is het wegdek van de inrit voorzien van hellingbaanverwarming. De hellingbaanverwarming heeft als doel de toegangswegen veilig en begaanbaar te houden, bijvoorbeeld bij gladheid.

Naar verwachting wordt het parkeerterrein begin 2019 in gebruik genomen.

Meer weten over dit project?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Christiaan Abbink op het telefoonnummer 053 – 428 22 78 of per e-mail via info@abbinkboekelo.nl.

 

 

top