In memoriam: Henk Abbink

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van de grondlegger van ons bedrijf. In 1989 legde hij de basis voor Abbink Boekelo Wegenbouw. Hij heeft het bedrijf altijd met veel passie geleid en ook na zijn pensionering voelde hij een actieve betrokkenheid.

Onze gedachten gaan uit naar de familie en naasten. Wij wensen hen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

 

top