Woonrijp maken West Aletalaan fase 4

Woonrijp maken West Aletalaan fase 4

In opdracht van de gemeente Terschelling voeren wij werkzaamheden uit bij de bouw van een woonwijk in het bos ten oosten van West-Terschelling: het nieuwbouwproject ‘West Aletalaan fase 4’. Maandag 12 maart 2018 zijn we gestart met het woonrijp maken van dit project.

Bouwrijp maken
In 2016 hebben wij de grond van dit het project bouwrijp gemaakt. De woonwijk ligt in de duinen. De duintoppen (en daarmee de aanwezige hoogteverschillen) zijn daarbij zoveel mogelijk gespaard gebleven, het merendeel van de woningen is op de lagere gebiedsdelen gesitueerd. Dit geeft de project een bijzonder karakter.

Woonrijp maken
De werkzaamheden vinden plaats vanaf maart tot het najaar van 2018. Bij dit project wordt de definitieve bestrating rondom en naar 38 woningen aangebracht. In de aanliggende straten wordt een infiltratieriool aangelegd, zodat het hemelwater afgekoppeld kan worden en in de bodem kan infiltreren.

Meer weten over dit project?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Geert Abbink op het telefoonnummer 053 – 428 22 78 of per e-mail via info@abbinkboekelo.nl.

top