Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) krijgt bij Abbink Wegenbouw Boekelo veel aandacht. We kijken naar de effecten van onze activiteiten op onze directe omgeving, de maatschappij en het milieu. Hieronder leest u hoe wij een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie, reductie van onze CO2-uitstoot en de kwaliteit van werken.

Werkgelegenheid
Bij Abbink Boekelo Wegenbouw creëren we werkplekken voor mensen met een lastige positie op de arbeidsmarkt. We hebben meerdere medewerkers in dienst die onder de Participatiewet vallen of een BBL-leertraject volgen. Een goede leeromgeving is belangrijk voor hun ontwikkeling. Wij bieden een omgeving waar kennis wordt gedeeld en innovatie een belangrijk onderdeel is in het werkproces.

In 2017 ontvingen wij voor het derde jaar op rij het Werkpakt Certificaat (2017-2019) van de Gemeente Enschede, omdat wij ons nadrukkelijk onderscheiden door sociaal ondernemerschap.

Kwaliteit en veiligheid
Abbink Boekelo Wegenbouw streeft naar de hoogste kwaliteit en veiligheid. We zijn gecertificeerd volgens het kwaliteitssysteem NEN – ISO 9001: 2015 en veiligheidssysteem VCA**. De NEN – ISO 9001 houdt in dat binnen onze processen de kwaliteit centraal staat. VCA** heeft als doel om veilig te werken.

ISO 9001 certificaat (2018-2021)
VCA** certificaat (2018-2021)

CO2 -Prestatieladder
Bij Abbink Wegenbouw Boekelo wordt duurzaam gewerkt. Maar we zijn ons er ook van bewust dat er nog milieubewuster moet worden gewerkt. Sinds juli 2016 staan wij met ons CO2-beleid op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Wij zijn ons bewust van onze eigen CO2-uitstoot en proberen dit te verminderen. Om het bewustwordingsproces van onze werknemers daarover te vergroten organiseren wij diverse bijeenkomsten als ‘het nieuwe rijden’ en trainingen in het zuinig omgaan met energie.

Ons innovatieve product Ecofalt sluit hierbij aan. Het is een duurzaam alternatief voor regulier asfalt. Het wordt volledig koud geproduceerd en gelegd, waardoor de CO2-uitstoot en gasverbruik tot 100 procent wordt gereduceerd.

CO2 Prestatieladder certificaat
3.A.1. CO2 footprint 2014
3.A.1. CO2 footprint 2015
3.A.1. CO2 footprint 2016
3.A.1. CO2 footprint 2016-6M
3.B.1. Voortgang CO2 reductiedoelstellingen
4.A.1. Keteninitiatief Ecofalt

NIWO VIHB
Wij houden ons dagelijks bezig met het vervoeren, inzamelen, handelen en bemiddelen (VIHB) van bedrijfsafvalstoffen en/of gevaarlijke afvalstoffen. We staan vermeld op de landelijke registratielijst van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

NIWO-certificaat

top