Parkeerterrein P+R in Zwolle

Parkeerterrein P+R in Zwolle

We zijn al een hele tijd bezig met een project in Zwolle. Daar werken we aan de realisatie van een parkeerterrein P+R, in opdracht van de NS.

Naast het geven van adviezen op en om het project, verzorgen wij tevens de uitvoering. Bij dit project adviseren we de NS omtrent sanering, waterbuffering en andere zaken, en verzorgen we dus de uitvoering.

We brengen een pakket aan van menggranulaat 4/32 die wordt ingepakt met een waterdoorlatend wegendoek. Dit ingepakte pakket zal dienstdoen als waterbuffering-/bergingssyteem. Het is de bedoeling dat bij zwaardere regenval het water zich kan verzamelen in dit pakket van menggranulaat, waarna het de grond in kan trekken. Het voordeel hiervan is dat het niet nodig is om een apart rioolstelsel aan te brengen voor het afvoeren van het water richting een bestaand rioolstelsel.

Hier overheen wordt een parkeerplaats aangebracht van een elementenverharding. Deze bestaan uit een rijloper van rode BSS (betonstraatstenen) en parkeerplaatsen van zwarte BSS. Daarnaast zorgen we voor het aanplanten van het hele terrein.

Meer weten over dit project?

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan het parkeerterrein P+R in Zwolle? Mail deze dan gerust naar info@abbinkboekelo.nl.

top