Nieuwe campus Terschelling

Nieuwe campus Terschelling

Het nieuwe campusterrein op Terschelling neemt zijn nieuwe natuurlijke vormen aan. De bulldozer heeft duizenden kubs zand verplaatst. De keerwanden en riolering zijn geplaatst en het eerste asfalt ligt erin. In circa anderhalf jaar gaan we het duinlandschap met bos omvormen tot een campusterrein met alle voorzieningen volledig geïntegreerd in het duinlandschap.

De werkzaamheden voor de ontsluiting van het terrein en de hoofdriolering worden uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Terschelling. De infrastructuur op het campusterrein zelf wordt gedaan voor Koopmans Bouw en Woningstichting de Veste.

Voorjaar 2016. Update van de werkzaamheden:

De afgelopen weken zijn veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd op het nieuwe campusterrein. Zo zijn gestuurde horizontale boringen voor de aanleg van een persriolering verricht, verticale boringen voor de infiltratie van alle regenwater en asfaltverhardingen zijn aangelegd zodat Koopmans Bouw, op de bouwplaats, met zeer zwaar transport en materieel uit de voeten kan. Koopmans Bouw is tevens begonnen met het bouwen van een immense bouwkraan die de komende tijd beeldbepalend voor West Terschelling zal zijn.

Herfst/ winter 2016. Update van de werkzaamheden

De bouwwerkzaamheden van de 204 studenten appartementen vordert. In oktober hebben wij het grondwerk voor het voorzieningen-gebouw klaargemaakt en het krijgt nu vorm. Aankomende maand beginnen wij met de definitieve inrichting van het campusterrein zodat begin 2017 alles klaar is.

Juni 2017

Het buitenterrein van de Campus is opgeleverd. Een bijzonder en mooi project!

top