Hogelandsingel Enschede

Hogelandsingel Enschede

We zijn al een aantal weken niet te missen geweest op de Hogelandsingel te Enschede. De bestaande betonrioleringen en huisaansluitingen zijn door ons vervangen en er zijn trottoirs, parkeervakken en inritconstructies aangelegd. Ook de Ceramstraat is heringericht. Tot slot hebben we weer asfaltverharding op de Hogelandsingel aangebracht.

top