Asfaltonderhoud zeedijk Groningen

Asfaltonderhoud zeedijk Groningen

In opdracht van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest zorgen wij komende jaren dat de onderhoudswerkzaamheden aan de asfaltverhardingen uitgevoerd worden. Afgelopen weken zijn er schouwpaden aan de binnenzijde van de dijk voorzien van een nieuwe laag asfalt. De komende periode zal er onderhoud plaatsvinden aan het waterbouwasfalt op en aan de taluds aan de buitenzijde van de zeedijk oftewel de primaire waterkering.

 

top