Bij Abbink Boekelo Wegenbouw kunt u terecht voor klein en groot onderhoud en reparatie van wegverhardingen.

  Vernieuwen asfalt

Een van de middelen om asfalt in een goede conditie te houden is door (een gedeelte van) het oude asfalt weg te frezen en een nieuwe laag asfalt aan te brengen.

  Asfalt conservering: sealen en oppervlakte behandeling

Door het asfalt te sealen of een oppervlakte behandeling toe te passen wordt de levensduur van uw wegdek verlengt. Over de bestaande asfaltlaag wordt een dunne laag bitumenemulsie aangebracht, waardoor de bitumen in het asfalt worden beschermd en verbeterd. Op deze manier worden de vrijkomende mineralen aan het oppervlak van een asfaltdeklaag afgedicht. Deze laag bindmiddel wordt afgestrooid met een laag steenslag of grind, waarna de steenslag in het bindmiddel wordt gewalst.

  Onderhoud elementenverharding

Bestrating is opgebouwd uit losse elementen die in een bepaalde mate met elkaar verbonden zijn. Het voordeel van een elementenverharding is dat ze makkelijk hersteld kan worden.

top