OP-OOST

Samen met partners Twee ‘’R’’ Recycling Groep, Bind en onder begeleiding van Leap hebben wij in 2020 een subsidiebijdrage ontvangen van subsidieprogramma OP-Oost om Ecofalt naar een hoger niveau te brengen en dit proces met behulp van de subsidie te versnellen.

Door de subsidie is het ons mogelijk gemaakt om Ecofalt als alternatief op regulier asfalt te verbeteren en klaar te maken voor toepassing in de markt.
Na het aanleggen van Ecofalt bij diverse launching customers zoals de gemeente Groningen, provincie Overijssel en het dijkproject van Wetterskip Fryslan, menen wij dat wij voldoende ervaring hebben opgedaan om Ecofalt in de markt te zetten voor de wegenbouw. Op die manier willen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse transitie en naar een emissiearme economie.

Onze ambitie is om het meest duurzame alternatief op asfalt te leveren, gemaakt in onze gloednieuwe energiepositieve Ecofaltfabriek aan de Ossenboer 13 te Enschede.

top