Nieuwe Campus Zeevaartschool Terschelling

In het afgelopen anderhalf jaar is het duinlandschap met bos aan de Burgemeester van Heusdenweg op West-Terschelling omgevormd tot campus voor studenten van het Maritiem Instituut Willem Barentsz met alle voorzieningen volledig geïntegreerd in het duinlandschap.

Bouw Campus

In opdracht van de gemeente Terschelling hebben wij het terrein bouwrijp mogen maken. Koopmans Bouw uit Enschede heeft vervolgens in opdracht van Woningstichting De Veste de bouw van de Campus op zich genomen. Samen met Koopmans Bouw hebben we alle infrawerkzaamheden en volledige terreininrichting gerealiseerd. Omdat wij bij het hele traject, vanaf de ontwerpfase tot en met de realisatiefase, betrokken waren bij de bouw van de Campus konden wij in een vroeg stadium al rekening houden met een aantal zaken. Een voorbeeld hiervan is dat wij tijdens de bouwrijpfase de duinen al op de uiteindelijke plaatsen konden aanbrengen. Deze zijn direct bedekt met de natuurlijke bodem, zodat deze nu al weer voor een groot deel voorzien zijn van hun natuurlijke begroeiing. Direct bij aanvang van het project hebben wij gezorgd dat alle hemelwater verspreid over het terrein gelijk in de bodem wordt geïnfiltreerd. Het voordeel is dat het water niet afgevoerd hoeft te worden en dat de natuurlijke grondwaterstand in stand blijft.

panorama-campus-maart-2017-klein

Natuurlijke uitstraling

Ook zijn er ongeveer 150 nieuwe bomen terug geplant in het gebied waardoor het geheel nog meer een natuurlijke uitstraling behoudt. Verder is er als beplanting veel gebruik gemaakt van helmgras.

Geslaagd project

Al met al vinden wij het een geslaagd project waarbij optimaal rekening is gehouden met inpassing van de gebouwen en omgeving in het landschap. Bij de realisatie van dit project  is enthousiast meegewerkt door verscheidene andere Terschellinger bedrijven.

Meer over dit project

 

 

top