Gemeente aan het woord: Infiltratie kratten

Abbink Boekelo Wegenbouw heeft in opdracht van de gemeente Oldenzaal infiltratiekratten aangebracht in het woongebied Stakenbeek. Hierdoor kan, bij hevige regenval, het overvloedige hemelwater worden opgevangen en geleidelijk worden afgevoerd naar Stakenbeek. We ontmoetten projectleider Rob van’t Rood tijdens het aanbrengen in Oldenzaal en hij vertelde er meer over.

Wat zijn ze we hier aan het doen?

Stakenbeek Oldenzaal Rob img_7196-klein

Rob van’t Rood

Onder de nog aan te leggen parkeerplaatsen en groenstroken plaatsen we bergingen van infiltratiekratten die omhult zijn met doek en waterdichte folie. Deze krattenbergingen zorgen ervoor dat bij een hevige regenval het overvloedige water wordt opgevangen en via een knijpconstructie geleidelijk wordt afgevoerd via het regenwaterriool naar de Stakenbeek.

Waarom is ervoor gekozen om de infiltratiekratten toe te passen?

Een uitgangspunt in stedelijke gebieden is dat het hemelwater, welke valt op verhard oppervlak, zo veel mogelijk dient te worden verwerkt op eigen terrein of dat het vertraagd dient te worden afgevoerd. In het rioleringsplan van het gebied is bepaald dat er 30 mm per m2 van het verharde (dak) oppervlak wordt gebufferd voordat het naar openwater wordt afgevoerd. Het plan voorzag al in de opvang van 23 mm/m2 water in wadi’s en het regenwaterriool. Met deze kratten erbij zorgen we toch voor een juiste hoeveelheid aan buffervoorzieningen. We leggen waterdichte buffers aan van kratten welke omhult zijn met een rubberfolie omdat de onderlaag van het gebied bestaat uit keileem en infiltreren vrijwel zeker zorgt voor natte voeten in het gebied. Ook bestaat anders de kans dat de kratten vollopen met grondwater welke over de keileemlaag afstroomt richting Stakenbeek.

Beton of kunststof infiltratiekratten

We wilden de opvang van het water zo dicht mogelijk onder het oppervlak realiseren. Bergingen van beton zijn vele malen duurder. Bij deze toepassing zijn bergingen van kunststof een goede optie. De prijs/kwaliteitverhouding is gunstig. Er zijn veel verschillende soorten en types kratten. We hebben ons vakkundig laten adviseren en zijn zodoende tot dit type infiltratiekrat gekomen.

 

Meer over dit project

 

top